Therapie vormen

Therapie vormen binnen Praktijk Solide

 

Relatie- en gezinstherapie

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat de partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn.
Partners en andere gezinsleden beïnvloeden elkaar en kunnen soms in patronen terecht komen die klachten kunnen veroorzaken.  Meestal lukt het om deze moeilijkheden zelf op te lossen maar soms is het zinvol om professionele hulp in te schakelen.

Individuele therapie

Soms zit je zelf niet lekker in je vel. Je voelt je eenzaam, verdrietig of worstelt met levensvragen. Dan is individuele therapie misschien iets voor jou.

Specialistische opvoedondersteuning

In de opvoeding kun je ook tegen problemen aanlopen. Je begrijpt je kind niet goed of je vraagt je af hoe je moet omgaan met bijvoorbeeld ADHD, vormen van autisme of andere individuele problematiek. Met behulp van specialistische opvoedondersteuning kan je met deze hulpvragen beter om gaan.

 

 

 

Relatietherapie

Als de liefde tussen jullie minder
is en je hier samen niet uitkomt.

Gezinstherapie

Soms zijn er ook spanningen
binnen het gezin.

Individuele therapie

Volwassenen en kinderen kunnen te maken krijgen met allerlei problemen.

Opvoed ondersteuning

Als ouder is het soms moeilijk om een kind met individuele problematiek goed te begrijpen en te begeleiden.