Gezinstherapie

Gezinstherapie

 

Er kunnen spanningen zijn binnen het gezin. In gezinstherapie kijken we samen naar de ontstane rollen en ingenomen posities die ervoor gezorgd hebben dat er spanningen zijn ontstaan.

Het kan zijn dat jullie, als gezin, in de praktijk komen maar ook kunnen er sessies zijn met een bijvoorbeeld moeder en dochter of een sessie met alleen jullie als ouders.

Soms merk je in het gezin dat het even niet lukt doordat;

 

Een gezinslid individuele problematiek heeft bijvoorbeeld een depressie, ADHD, vorm van autisme of bijvoorbeeld verslaving een rol speelt

Jullie in een nieuwe fase terechtkomen. Bv de puberteitsfase

Jullie een nieuw samengesteld gezin zijn en zoekende zijn in wie welke rol heeft

Jullie in een scheiding verwikkeld zijn of gescheiden zijn en samen vorm en inhoud willen geven aan de opvoeding.

 

Binnen de gezinstherapie kunnen middelen ingezet worden die helpend kunnen zijn voor kinderen en jongeren om meer inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en in dat van een ander. Te denken valt aan het inzetten van duplo poppetjes, tekenmateriaal of (kaart) spelletjes.

Samen proberen we een gezamenlijk “verhaal” te maken van waarom de dingen gaan zoals ze gaan en is daarbij iedereen verantwoordelijk voor de oplossing.

Wanneer het nog niet helemaal duidelijk is waarom er zoveel spanningen of ruzies zijn kan het zijn dat we eerst een gezinsdiagnostisch onderzoek afnemen. In dit onderzoek kijken we naar alle facetten binnen het systeem en vormen dan een gezamenlijke gezinsvraag van waaruit we de behandeling opstarten.

Bewezen is dat al er ook aandacht wordt geschonken aan het sociale systeem, er sneller herstel optreedt op de korte en lange termijn. Bovendien blijkt deze therapievorm goed toepasbaar bij iedere cultuur.

Relatietherapie

Als de liefde tussen jullie minder
is en je hier samen niet uitkomt.

Gezinstherapie

Soms zijn er ook spanningen
binnen het gezin.

Individuele therapie

Volwassenen en kinderen kunnen te maken krijgen met allerlei problemen.

Opvoed ondersteuning

Als ouder is het soms moeilijk om een kind met individuele problematiek goed te begrijpen en te begeleiden.