Uitleg Vergoedingen

Vergoedingen

In de praktijk kunt u terecht voor (individuele) psychsociale therapie en Gezins – en Relatietherapie. Psychosociale therapie kan (deels) worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor wat betreft relatietherapie kan geen beroep worden gedaan vanuit de aanvullende verzekering. Voor verwijzers en cliënten erg verwarrend vandaar hieronder nader uitgelegd.

(individuele) psychosociale therapie

Ik werk systemisch, dat betekent dat bij individuele problemen of klachten vaak een partner of belangrijke andere persoon betrokken wordt. De focus in het gesprek ligt op het individuele proces. De client krijgt zicht op zijn eigen angsten, behoeften en verlangens en weet hoe een (dierbare) andere deze kan triggeren. De ander komt mee omdat hij/zij juist vaak degene is welke pijnpunten kan triggeren. Er wordt vaak gewerkt met een genogram. Het doel van deze therapie is inzicht krijgen in jezelf en je bewust worden van de redenen achter belemmeringen in je doen en laten, je denken en voelen, je lichamelijke klachten of problemen. Doordat de belangrijke andere aanwezig is ontstaat er vaak ook meer begrip en neemt de emotionele verbondenheid toe.

Psychosociale therapie kan ook zonder een belangrijke ander plaatsvinden. Ook dan wordt veelal vanuit een systemisch perspectief vorm gegeven aan de behandeling. Psycho educatie, opvoedondersteuning of de inzet van een hulphond kunnen ook passende vormen zijn.

Binnen de NVPA valt deze therapie onder de systeemgerichte behandeling en kan van daaruit vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.

Relatietherapie

Bij relatietherapie ligt de focus volledig op de relatieproblematiek. Persoonlijke kwesties kunnen aan bod komen, maar in relatietherapie gaat het alleen om de wisselwerking tussen een stel of echtpaar. Wanneer er meer aandacht nodig is voor individuele problematiek wordt psychosociale therapie ingezet.

In de intake kijken we samen naar de inhoud van de behandeling en wat het meest passend is.

 

Relatietherapie

Als de liefde tussen jullie minder
is en je hier samen niet uitkomt.

Gezins therapie

Soms zijn er ook spanningen
binnen het gezin.

Individuele therapie

Volwassenen en kinderen kunnen te maken krijgen met allerlei problemen.

Opvoed ondersteuning

Als ouder is het soms moeilijk om een kind met individuele problematiek goed te begrijpen en te begeleiden.